سلام عزیزان یک هفته بیشترتامحرم نمونده منم شایدتااون موقع نتونم اپ کنم به همین دلیل پیشاپیش بهتون تسلیت میگم یه مطلبی هم به همین مناسبت میذارم امیدوارم خوشتون بیادمن که عاشقشم امامهم نظرشماست:

گفتمش نقاش رانقشی بکش اززندگی                                  

باقلم نقش حبابی برلب دریاکشید

گفتمش چون میکشی تصویرمردان خدا

تک درختی دربیابان یکه وتنهاکشید

گفتمش نامردمان این زمان رانقش کن

عکس یک خنجرزپشت سربی مولاکشید

گفتمش راهی بکش کان ره رساندمقصدم

راه عشق وعاشقی ومستی ونجواکشید

گفتمش تصویری ازلیلی ومجنون رابکش

عکس حیدردرکنارحضرت زهراکشید

گفتمش برروی کاغذعشق راتصویرکن

دربیابان بلا,تصویریک سقاکشید

گفتمش ازغربت ومظلومی ومحنت بکش

فکرکردوچهارقبرخالی ازطه کشید

گفتمش سختی ودردواه گشته حاصلم

گریه کرد,اهی کشیدوزینب کبری کشید

گفتمش درددلم رابا که گویم ای رفیق

عکس مهدی راکشیدوبه چه بسازیباکشید

گفتمش ترسیم کن تصویری ازروی حسین

گفت این یک راببایدخالق یکتاکشید

X