به نام سرفصل همه نامه هاچه انهاکه نوشته شدندوچه انهایی که سپیدماندندتاکاغذها سیاه نشوند...

بی بهانه سلام...

سلام به تمام زیبایی های دنیا,سلام به همه دل شکسته ها و...

soniyar جان ازتبریکت ممنون ایادردمنوکشیدی؟

اگه نکشیدی که خوش به حالت انشاالله که اصلانکشی ولی اگه کشیدی منم تبریک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دسته ها : سرفصل نامه ها
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387
X