آه.....................
 اینقدراه کشیدم زجهان سیرشدم
                      صورتم گرچه جوان است زدل
            پیرشدم....

کاش خداسه چیزرانمی افرید...

   عشق   ,غرور  ,دروغ

انسان ازروی غروربه عشق خوددروغ می گوید..........


 توکه چشمان قشنگت خونه ی صدتاستاره است ,توکه لبخند 

 طلایی واسه من عمردوباره است,پس بیاتاکه بازهم کنارهم

  باشیم....

bye...

دسته ها : واما عشق
چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

واماعشق...

کاش بودی تادلم تنهانبود/تااسیرغصه فردانبود/کاش بودی تافقط باورکنی بی توهرگززندگی زیبانبود


3ثانیه نگاه,3دقیقه خنده,3ساعت صفا,3روزاشنایی,3هفته وفاداری,3ماه بی قراری,3سال انتظار,30سال پشیمانی...

....................................................................
اگرکسی رودوستداری ترکش کن,اگرقسمت توباشدبازمی گردد,اگرهم بازنگشت یعنی به توتعلق نداره پس همان بهترکه رفت


دسته ها : واما عشق
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387
X