روز پدر رو به بابای خوب دست و دلبازم تبریک میگم (هم اکنون نیازمند یاری سبز شما می باشیم)

——————————————————————-

اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی

روز مرد مبارک

——————————————————————-
حیف

حیف که خیلی نامردی.

.

.

.

وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم

——————————————————————-
روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم

روزت مبارک
——————————————————————-

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است

پدرم روزت مبارک

——————————————————————-
میلاد مسعود اولین کوکب رخشان سپهر ولایت وامامت

بر عاشقان و شیفتگان حضرتش مبارک

ادامه اس ام اس ها در ادامه….

می دونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟

روز مادر طلا فروشی ها شلوغ می شه

اما روز پدر جوراب فروشی ها ..

می دونی شباهشتون چیه ؟

پول هر دو از جیب بابا می ره

——————————————————————-
پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت  روز پدر مبارک

——————————————————————-
روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …

روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …

و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …

روز موجودی با محبت به نام پدر ..

پدر عزیزم روزت مبارک

——————————————————————-
تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است  پدرم روزت مبارک

——————————————————————-
روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم  پدرم روزت مبارک

——————————————————————-
پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .
——————————————————————-

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد ، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد .
——————————————————————-
پدر عزیزم
از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد
این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

——————————————————————-

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . .
——————————————————————-

پدر جان ، نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است ، بدان که برای من بهترینی . روز پدر مبارک باد
——————————————————————-

پدرم راه تمام زندگیست ، پدرم دلخوشی همیشگیست . روزت مبارک باباجون
——————————————————————-

اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی

عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی

منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا

لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی

منبع مهــر ومحبت ، صــاحب لطف و کرم

افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی

میلاد نور بر شما مبارک
——————————————————————-

در میـــان کعـبه جـان ، پـرتـو حق جلــوه¬گر شــد

فاطمه بنت اســد هم ، صــاحب زیبـا پسر شــد

کعبه آن شب ، غـرقـه در نـور دل افـروز خـدا بـود

آسمان کعبه گویی ، مظــهر صــدها گهـــر شــد

عطــر جـانبخش بهشـتی در فضــای کعبه¬ پیچید

تا کـه میـــلاد ســعید مـرتضی فخــر بشــر شــد

مـژده میـــلاد مـولا ، می¬کنــــد از غم رهـــــــایم

زین بشارت کام امّت ، مملو از شهد و شکر شـد
——————————————————————-
علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد. و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت  روز پدر مبارک

——————————————————————-
آن شهنشاهی که بحر لا فتی را گوهر است

شحنه دشت نجف شاه ولایت، حیدر است

ذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکن

زانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر است

معنی قول علی بابها آسان مدان

کاین سخن را صدجهان معنی به هر باکی در است

سرسبحانی که پنهانست در نادعلی

هم به معنی مظهرش او هم به معنی مظهر است

——————————————————————-
من باعث فریادتم

حافظ اسم پاکنم

همیشه در کنارتم

مردانه در رکابتم

عشق من پدر من

همیشه در رویای من

اخ که چقدر سخته برام

بدون تو فردای من

من باعث فریادتم

حافظ اسم پاکنم

همیشه در کنارتم

مردانه در رکابتم

عشق من پدر من

همیشه در رویای من

اخ که چقدر سخته برام

بدون تو فردای من
——————————————————————-

پدرم

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد

سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد

لبی که زمزمه درد می کند شب و روز

به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد

روزت مبارک

——————————————————————-
ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه وفرا رسیدن روز پدر را خدمت شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .  روز پدر رو به بابای خوب دست و دلبازم تبریک میگم (هم اکنون نیازمند یاری سبز شما می باشیم)  پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .  اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم توییروز مرد مبارک  پدرم : منی که پدر شده ام می دانم چه رنجهایی برای من کشیدی. من می دانم که با چه سختی هایی نیازهای من را بر طرف کردی ، پدرم قسم به تمام روزهای سرد و گرم که برایم زحمت کشیدی دوستت دارم و خیالت برایم تکیه گاه است ... روزت مبارک .  علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک  روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگمروزت مبارک  بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم .  تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و... بسیار سخت استپدرم روزت مبارک  میلاد مسعود اولین کوکب رخشان سپهر ولایت وامامتبر عاشقان و شیفتگان حضرتش مبارک.  اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علیعـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علیمنشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفالعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علیمنبع مهــر و محبت ، صــاحب لطف و کرمافتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علیمیلاد نور بر شما مبارک  در میـــان کعـبه جـان ، پـرتـو حق جلــوه گر شــدفاطمه بنت اســد هم ، صــاحب زیبـا پسر شــدکعبه آن شب ، غـرقـه در نـور دل افـروز خـدا بـودآسمان کعبه گویی ، مظــهر صــدها گهـــر شــدعطــر جـانبخش بهشـتی در فضــای کعبه پیچیدتا کـه میـــلاد ســعید مـرتضی فخــر بشــر شــدمـژده میـــلاد مـولا ، می کنــــد از غم رهـــــــایمزین بشارت کام امّت ، مملو از شهد و شکر شـد  آن شهنشاهی که بحر لا فتی را گوهر استشحنه دشت نجف شاه ولایت، حیدر استذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکنزانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر استمعنی قول علی بابها آسان مدانکاین سخن را صدجهان معنی به هر باکی در استسرسبحانی که پنهانست در نادعلیهم به معنی مظهرش او هم به معنی مظهر است  وز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست ...روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته ...و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه ...روز موجودی با محبت به نام پدر ..پدر عزیزم روزت مبارک  من باعث فریادتمحافظ اسم پاکنمهمیشه در کنارتممردانه در رکابتمعشق من پدر منهمیشه در رویای مناخ که چقدر سخته برامبدون تو فردای منمن باعث فریادتمحافظ اسم پاکنمهمیشه در کنارتممردانه در رکابتمعشق من پدر منهمیشه در رویای مناخ که چقدر سخته برامبدون تو فردای من  پدرمبه یمن لطف تو بختم بلند خواهد شدسرم به خاک رهت ارجمند خواهد شدلبی که زمزمه درد می کند شب و روزبه یمن روی تو پر نوشخند خواهد شدروزت مبارک  مکه پر شور و شعف/ کعبه می گیرد شرفقبله را قبله نما/ آمده میر نجف  میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت،اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد.  ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بودخاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بودحتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین!حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بودهر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین!بال های خویش را دست توسل کرده بود  دل هر چه نظر به وسعت عالم تافتجز نور تو در عرصه ی آفاق نیافتهنگام نهادن قدم بر سر خاکدیوار حرم به احترام تو شکافت  زان سبب ماه رجب ماه خداستکه اندر آن میلاد شاه لافتی ستشد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:" چون که صد آمد نود هم پیش ماست"  حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شدروشن از نور رخش، ارض و سما و مکان شدخانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق

حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد

  زد عشق تو خیمه در دل ماحل شد زتو جمله مشکل مابا مهر علی و آل بسرشتاز روز ازل خدا دل ما---ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد.  ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و روان من علی لستتا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علیشکر لله حاصل عمر گران من علی است  هر کس که شود داخل حصن حیدرایمن بود از عذاب روز محشرجز مهر علی و آل چیزی نبودسرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر  ای تو کعبه را نگین/ یا امیر المؤمنینای تو خلقت را پدر/ وی خلائق را امینکن نظر ز روی لطف/ به تمام پدرانروز سیزده رجب/ ای امیر مؤمنان  تقدیم به پدر حقیقیمان، امام زمان-ارواحُنا فِداه:ای سفر کرده ی موعود بیا / که دلم در پی تو دربه در استجان ناقابل این چشم به راه / برگ سبزی به تو، روز پدر است  پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارونبا تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندونهر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوهاهنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا  ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسانای نام زیبایت همیشه اعتبارم / خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم   

ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه وفرا رسیدن روز پدر را خدمت شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم

میدونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟ روز مادر طلافروشی ها شلوغ میشه اما روز پدر جوراب فروشی ها . . . میدونی شباهتشون چیه ؟ پول هر دو از جیب بابا میره .

پدرم با صمیم قلب از تو تشکر میکنم ، نه به خاطر اینکه به من محبت کردی و جوانمردیم آموختی ، نه به خاطر اینکه راه و رسم مردانگیم آموختی ، به خاطر اینکه با آن سیلی که به من زدی ، عشق و صفا و آزادگیم آموختی . پدر جان روزت مبارک .

سلام بابا جون . امروز که داشتم به تقویم نگاه میکردم متوجه یه چیز عجیب تو اون شدم ، نوشته بود : چهارشنبه 26 تیر 1387 ، 13 رجب 1429 ، 13 ژوئن 2008 مصادف با تولد امام اول شیعیان ، حضرت علی (ع) و روز پدر . خواستم ازتون بپرسم واقعا حقیقت داره یا نه !!؟؟

پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .

مسیج های جدید برای روز پدر ، مسیج مخصوص روز پدر ، مسیج ویژه روز پدر :

این اس ام اس جهت تبریک گفتن بچه های کوچک به باباشون هست و برای بقیه سنین توصیه نمیشود ، حتی شما دوست عزیز : بابای من بهترین بابای دنیاست ، هی . بابای من روی سر همه باباهاست ، هی

پیام کوتاه مخصوص روز پدر ، پیام کوتاه برای روز پدر ، پیام کوتاه ویژه روز پدر :
بابا دوست دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .اس ام اس به مناسبت روز پدر ، sms به مناسبت روز
پدر ، تولد حضرت علی :
پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .پیامک های جدید فارسی به مناسبت روز پدر ، مسیج به مناسبت روز پدر :
پدر جان با تمام وجود دوستت دارم . روزت مبارک .پیامک های تبریک تولد حضرت علی ، پیامک به مناسبت تولد حضرت علی :
نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد ، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد .
اس ام اس های تبریک 13 رجب ، پیام کوتاه به مناسبت روز پدر ، روز پدر :
بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم .

  روز مرد, sms روز پدر, sms ویژه تبریک تولد حضرت علی, sms ویژه تبریک روز پدر, اس ام اس 15 تیر, اس ام اس امام علی, اس ام اس روز مرد, اس ام اس ویژه تبریک روز پدر, اس ام اس ویژه تبریک ولادت حضرت علی, جملاتی برای تبریک روز پدر, روز امیرالمومنین, روز بابا, زور بوگ, پیامک 15 تیر, پیامک امام علی, پیامک روز مرد, پیامک روز پدر, پیامک ویژه تبریک تولد امام علی, پیامک ویژه تبریک روز پدر,اس ام اس روز پدر,اس ام اس روز مرد,اس ام اس تولد حضرت علی,اس ام اس تبریک به همسر,اس ام اس روز مرد جدید,اس ام اس تبریک مرد,اس ام اس روز پدر

---------- اس ام اس روز پدر ---------

پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

این اس ام اس جهت تبریک گفتن بچه های کوچک به باباشون هست و برای بقیه سنین توصیه نمیشود ، حتی شما دوست عزیز : بابای من بهترین بابای دنیاست ، هی . بابای من روی سر همه باباهاست ، هی

---------- اس ام اس روز پدر ---------

بابا دوست دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

مکه پر شور و شعف/ کعبه می گیرد شرف
قبله را قبله نما/ آمده میر نجف
میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت،
اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد.

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۲/ ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود
خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود
حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین!
حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود
هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین!
بال های خویش را دست توسل کرده بود

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۳/ دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت
جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت
هنگام نهادن قدم بر سر خاک
دیوار حرم به احترام تو شکافت

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۴/ زان سبب ماه رجب ماه خداست
که اندر آن میلاد شاه لافتی ست
شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:
" چون که صد آمد نود هم پیش ماست"

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۵/ حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد
روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد
خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق
حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۶/ زد عشق تو خیمه در دل ما
حل شد زتو جمله مشکل ما
با مهر علی و آل بسرشت
از روز ازل خدا دل ما
ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد.

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۷/ ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است
جان من، جانان من، روح و روان من علی لست
تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی
شکر لله حاصل عمر گران من علی است

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۸/ هر کس که شود داخل حصن حیدر
ایمن بود از عذاب روز محشر
جز مهر علی و آل چیزی نبود
سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۹/ ای تو کعبه را نگین/ یا امیر المؤمنین
ای تو خلقت را پدر/ وی خلائق را امین
کن نظر ز روی لطف/ به تمام پدران
روز سیزده رجب/ ای امیر مؤمنان

حیفحیفحیف که خیلی نامردی....وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم  میدونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟ روز مادر طلافروشی ها شلوغ میشه اما روز پدر جوراب فروشی ها . . . میدونی شباهتشون چیه ؟ پول هر دو از جیب بابا میره  طبق فتوای جدید روز پدر در رشت یوم الشک اعلام شد  سخت ترین کار برای یه رشــــتی تو روز پدر چیست؟پیدا کردن دستگاه پدریاب تو بازار سیاه


 

دسته ها : sms
يکشنبه جهاردهم 4 1388

سلام دوستای گلم من دراین اپ فقط میخوام جواب نظرات شماروبدم:

1_saeidnn :من تهرانیم.امااکنون ساکن کرجم.

2_مجید:ببخشیدتواین  مدت سرم خیلی شلوغ بود.حتی وقت اپ کردن راهم نداشتم.به وبلاگت دربلاگفاهم سرزدم.عالی بود.

3_حسین:شرمنده.بنده به هیچ وجه من الوجودشماروفراموش نمیکنم.به وبت سرزدم اماببخش نظرندادم.

3_tanha love:وبت عالی بود.فقط ببخش نظرندادم

4_شکایت:

چرادیگه نظرنمیدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موفق باشید

دسته ها :
سه شنبه دوم 4 1388

یارو زنگ میزنه فرودگاه و میگه:

شیراز تا تهرون چقدر راهه؟

کارمنده میگه: یه لحظه،....

میگه: خیلی ممنون و قطع میکنه !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

معتاده پیغام گیر می خره رو پیغامگیره

می ذاره: هشتم........ولی خشتم !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یه کار برات پیدا کردم تو مرغ داریه

کار سختی نیست فقط وقتی مرغ ها رو

سر می برن تو جوجه ها رو دلداری میدی!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

تحقیقات نشان داده که فقط 20% مردان

عقل دارد ... ... 80% بقیه زن دارند.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

شباهت مردها به سیم کارت اعتباری:

1-خیلی ارزونن

 2-زیاد اعتبار ندارن

3-دل خوش کنن و

4-کلاست رو اساسی میارن پایین!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به یارو میگن سخت ترین کار دنیا چیه؟

میگه پر کردن نمکدون، بهش میگن چرا؟

میگه:آخه سوراخ هاش خیلی ریزه!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

آیا می دانید 90% افرادی که از طرح قرمز

ایرانسل استفاده می کنند ،

از بی خوابی رنج می برند؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به غضنفر میگن:سزاریان یعنی چی؟

میگه: بچه به شرط چاقو!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو چاق بوده میخواسته ماشین پژو 206

بخره. میره پشت فرمان بشینه ماشین رو

امتحان کنه، میبینه جا نمیشه، میاد پایین به

یارو فروشنده میگه: این ماشین که یک کمی

تنگه، یک شماره بزرگتر، پژو 207 ندارین؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


 

یارو همراه دو تا از دوستاش پلیس مخفی

میشن ،

نیروی انتظامی الان 4ساله

دنبالشون میگرده بهشون حقوق بده!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

عشق مثه پنیر می مونه:

زیادش آدمو خنگ می کنه !

اندازش به آدم تکامل میده !

و هیچکس هم تا حالا از بی پنیری نمرده!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو داشته با یه خره تخته نرد بازی میکرده

بهش میگن چرا داری با خر بازی میکنی

یارو میگه :همچینم خر نیست , دو هیچ جلو!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

پسره میره خواستگاری، پدر عروس میگه

مهریه دخترم صد بشکه بنزِینه !

پدر داماد میگه پسرم! پاشو بریم یک دختر

گازِسوز پیدا کنیم !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمتی از دست نوشته های یارو:

شب بود و خورشید به روشنی می درخشید

پیرمردی جوان تک و تنها همراه با خانواده اش

در سکوت گوش خراش شب قدم زنان

ایستاده بود!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یه روز سرد زمستون یکی اسب میبینه که

بخار از دهنش در میاد نزدیک میره میگه

جل الخالق اسب بخار که میگن اینه ؟!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

نمی دانم تا کدامین طلوع زنده خواهم ماند و کدامین غروب خواهم رفت اما دوست دارم تا آخرین لحظه ی بودنم تو را سر کار بگذارم!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مشترک عزیز:

این sms را تنها افراد خوشتیپ و خوشگل

میتوانند بخوانند: &^$*%\"@×~

چیه؟! نکنه توقع داری بتونی بخونیش؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ابن سینا درس خوند دکتر شد ،

زکریای رازی درس خوند کاشف شد ،

ادیسون درس خوند مخترع برق شد ،
.
.
.
حالا تو علاف بشین اس ام اس بخون

ببینم به کجا میرسی؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

الهی شمع بشی پروانه شم دورت بگردم

بعدش فوتت کنم خاموش بشی هرهر بخندم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم
.
.
.
هل نشو،مینویسم تا دست خطم خوب بشه

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

این اس ام اس رو تا بحال برای هیچکس

نفرستادم
.
.
.
.
.
خیال کردی برای تو میفرستم!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یکی دلش به حال ماهی گیر میسوزه

یکی ماهی!

ولی هیچکس به حال تو که

نوک قلابی نمیسوزه!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

این اس ام اس رو تا به حال برای کسی

نفرستادم
.
.
.
.
خیال کردی برای تو میفرستم!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

تو عزیز ترین چیزی هستی که

در این دنیا وجود داره...

تو بهانه زیبای زندگی منی...

کاش همیشه باشی تا حسرت نداشتنت رو

هیچ وقت نخورم ...

اگر تو باشی ، دنیا مال منه...

چون می تونم با تو همه چیز بخرم ،

پول عزیزم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


میدونی من دوستت دارم ، من عاشقتم ،

من میمیرم برات ، می بوسمت....
.
.
.
چند تا میم داره؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اون چیه که اولش منم، بعدش تویی

آخرش هم زبونه؟
.
.
درست گفتی: گل گاو زبونه !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه یه روز رفتی کنار پرنده ها دیدی

فرار نکردن فکر نکن ازت نترسیدن،

اونا تو رو جز آدم حساب نکردن!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دنیا دیگه مثل تو نداره
.
.
.
آخه نسل دایناسورها منقرض شده!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

هرگز ندیدم بر لبی، لبخند زیبای تو را

هرگز نمی گیرد کسی، در قلب من جای تو را

.
.
هیجان زده نشو پشت وانت نوشته بود !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یه حلقه ی طلایی اسمتو روش نوشتم

طلا نبود حلب بود سرت کلاه گذاشتم !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اون بالا نشستی تحویل نمی گیری

یه اس ام اس نمیدی زنگ نمی زنی ،

حداقل یه نارگیل بنداز!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

جیگرم.....نفسم......قلبم

هم دلم
.
هم دستم
.
هم پام
.
درد میکنه،دکتر خوب سراغ نداری؟
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه من شیرین باشم تو فرهاد بشی،

اگه من لیلی باشم تو مجنون بشی،

اگه من نرگس باشم تو سام بشی،

اگه من حوا باشم تو عمرا آدم بشو نیستی!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه من شیرین باشم تو فرهاد بشی،

اگه من لیلی باشم تو مجنون بشی،

اگه من نرگس باشم تو سام بشی،

اگه من حوا باشم تو عمرا آدم بشو نیستی!!


 

************************************

من یاد گرفتم ، که سالها طول میکشه که بین آدمها اعتماد بوجود بیاد ولی فقط یکمی سو ظن (نه دلیل) کافیه که همشو از بین ببره

************************************

معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم :یک بخش اما ازوقتی تورا شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه :1 عطش دیدن تو:2 شوق با توبودن :3 واندوه بی تو بود

************************************

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی اونا رو واسه ات بخونه

************************************

من عشق را در تو تو را در دل دل را موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

************************************

بی تو امشب باز یک گوشه نشستم در خیالم آمدم پیش تو و گفتم که خستم از همه چیز و همه کس به تو گفتم های های گریه کردم زار زار ناله کردم گفتم اینجا غصه دارم هیچکس را هم ندارم از همه چیز و همه کس من گسستم با همین دستهای بستم مثل اینکه کودک هستم از تو پرسیدم تو میدانی که هستم؟ تو به من خندیدی و گفتی که باز هم در این دنیای زیبا چشم بر خوبیها بستم
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالاست

************************************

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم.

************************************

در این دنیا کسی عاشق نمی مونه اخه هیچ کس از اون چیزی نمی دونه همه می خوان بگن که عاشق هستن ولی انگار همه دنیا پرستن کسی که عاشقه دنیا نداره اخه دل که با اون کاری نداره!!

************************************

مهم این نیست که تو اَد لیست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اینه که تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه که با هم آن بشیم، باهم آرشیو زندگی رو دوره کنیم و با هم آف بشیم. امّا باید یادمون باشه پسورد دوستیمون رو جوری بسازیم که کسی نتونه هکمون کنه

************************************

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

************************************

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت.....گرفتی؟حالا اونی که تو دستته.همونو به صد تا دنیا نمیدم

************************************

کسی در باد می خواند تو را تا اوج می خواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم د لم تنگ است و بی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

************************************

 

اگه یه روز فکر کردی که یه نفر هر جا می ری دنبالته و هر مشکلی واست پیش میاد واسش مهمه و میخواد بهت کمک کنه مطمئن باش که اون من نیستم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به نیوتن گفتندبرای چی از افتادن سیب تعجب کردی نیوتن برای اینکه من زیر درخت گلابی نشسته بودم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر کار میگه: غذای امروز «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است! غضنفر میگه : «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر میره بالای پل عابر پیاده داد می زنه حالا من خر،من نفهم، آخه شما اینجا رودخانه می بینید که اومدین روش پل زدین

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو زنگ میزنه ۱۱۰ میگه آقا پدال گاز و پدال ترمز و پدال کلاچ و فرمون و دنده رو دزدیدن! پلیس میگه ، برو صندلی جلو بشین

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس، . چون یه روز به آخرش میرسی . دوستت ندارم به اندازی خورشید، . چون غروب میکنه . دوستت دارم . به اندازی روت که هیچوقت کم نمیشه
=======================

گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش تک پرنده عاشقی بودم که میان صدها هزار پرنده بتوانم به قله بلند سرزمین هستی برسم و پرواز کان نغمه سر دهم که... من شیدای تو وعاشقانه دوستت دارم

=======================

برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو

=======================

عشق یعنی خون دل یعنی جفا عشق یعنی درد و دل یعنی صفا عشق یعنی یک شهاب و یک سراب عشق یعنی یک سلام و یک جواب عشق یعنی یک نگاه و یک نیاز عشق یعنی عالمی راز و نیاز

=======================

به روی گونه تابیدی و رفتی مرا با عشق سنجیدی و رفتی تمام هستی ام نیلوفری بود تو هستی مرا چیدی و رفتی

=======================

نفرین به اون کسایی که روی دلا پا می ذارن تا که می بینن عاشقی میرن و تنهات می ذارن نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن عاشق عاشق کشین ، رحم و مروت ندارن

=======================

روی یک طاقچه سنگی میون دو قاب رنگی بودن من وتو با هم داره تصویر قشنگی عکس تو تو قاب خاتم در حصار خالی از غم حتی در مرگ تن من نمی گیره رنگ ماتم

=======================

آفرینش روز و شب، زیبایی زمین و کهکشانها، درخشش ستارگان فروزان، همه حاکی از وجود پروردگار یکتاست، پس از او اطاعت می کنیم، چون او معین کرده که مرگ آغاز جاودانه هاست.

=======================
می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه ؟ لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم

=====================

خواب ناز بودم شبی.... دیدیم کسی در میزند.... در را گشودم روی او ...دیدم غم است در می زند... ای دوستان بی وفا...از غم بیاموزید وفا..غم با آن همه بیگانگی..... هر شب به من سر می زند

======================

هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی فدای یه تار موی گلی مثل تو

======================

هرگاه دلت هوایم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند


بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

=======================

خوشبختی مثل یه پروانه است . وقتی دنبالش می‌دوی پرواز می‌کنه اما وقتی وایسی میاد رو سرت میشینه

=======================

من همه ی قصه هام قصه ی توست اگه غمگینه اونم از غصه ی توست

=======================

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


وقتی کسی ناراحتت می‌کنه 42 تا ماهیچه استفاده میشه تا اخم کنی، اما فقط 4 تا ماهیچه لازمه تا دستت رو دراز کنی و بزنی پس کله‌اش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیروز روز جهانی آوارگان بود, توقع داشتم یه تبریک خشک و خالی به ما میگفتی که یه عمریه آوارتیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارو داشت گریه می کرد. باباش پرسید چی شده؟ گفت: عاشق شدم! باباش گفت حالا عاشق کی هستی؟ گفت: هر کسی که شما صلاح بدونی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


به یارو می گن بیا اینجا به انگلیسی چی می شه ؟ میگه : کام هیر. میگن حالا برو اونجا به انگلیسی چی میشه ؟ میگه: میرم اونجا میگم کام هیر. . . !!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبخند بهانه ای است برای زنده ماندن لحظه هایت سرشار از این بهانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


زندگی فرصت بس کوتاهیست...تا بدانیم که مرگ... آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست...مرگ هم حادثه است...مثل افتادن برگ که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک... نفس سبزبهاری جاریست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مهم نیست قشنگ باشی ،قشنگ اینه که مهم باشی حتی برای یک نفر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرد آمد و دردی به دل عالم شد از روز ازل قسمت زن ها غم شد در دفتر خاطرات حوا خواندم جانم به لبم رسید تا آدم شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفرین به اون کسایی که روی دلا پا می ذارن تا که می بینن عاشقی میرن و تنهات می ذارن نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن عاشق عاشق کشین ، رحم و مروت ندارن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایا میدونستی درصد ازدواج حلزون بین همه حیوانات از همه بیشتره چون هم خونه داره هم ماشین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به لاک پشت میگن چرا نماز نمیخونی ؟؟ میگه آخه لاک دارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارو میره دکتر تغذیه واسه رژیم ، دکتره میگه فقط روزی سه تا نون میتونی بخوری،یارو میگه بعد از غذا یا قبل از غذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق آخرین اطلاعیه ی دادگستری خل بودن جرم نیست ........ آزادانه به کار خود ادامه دهید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انالله و انا الیه راجعون

فرستنده این پیام از دوریتان جان داد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه نفر میرن دزدی صابخونه بیدار میشه و دزدا میرن هر کدوم تو یه گونی قایم میشن! صابخونه میاد و به گونی اول لگد میزنه..صدای نون خشک در میاره! به دومی لگد میزنه .. صدای گردو در میاره! به گونی سوم لگد میزنه ... هیچ صدایی در نمیاد..دویاره محکمتر لگد میزنه... باز صدا نمیده!؟ دفعه سوم که لگد میزنه ترکه با عصبانیت میاد بیرون میگه بابا ..آرده ، آرد ..آرد صدا نداره میفهمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اگر عاشق شدی در شهر غربت سوار خر بشو برگرد ولایت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم ، که در همسایه‌ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم ، نخستین نعره‌ی مستانه را خاموش آندم بر لب پیمانه میکردم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرچند لطیف و سبز و با احساسی * * *معصوم و نجیب و پاک همچون یاسی

هرچند فرشته ای ولی میترسم* * * یکی روز بفهمم که تو هم الیاسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی بود یکی نبود... زیر این سقف کبود... یه غریبه آشنا! دل و جونمو ربود... این جوری نیگام نکن !!! گل یاس مهربون... اون غریبه خودتی همیشه پیشم بمون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نیروی انتظامی گفت: در سال 85 ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم تا سال 87 تلفات جاده ای به صفر خواهد رسید و ان شااله تا سال 89 در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاصل ازدواجهای زیر رو میدونین چی میشه؟

 اگه یه مرغ با یه دلفین ازدواج کنه =====> بچشون مرفین میشه

اگه یه جغد با یه فوک ازدواج کنه =====>بچشون جوک میشه

اگه یه قو بایه قناری ازدواج کنه =====>بچشون قوری میشه

 اگه یه پروانه با یه شبتاب عروسی کنه =====> بچشون پرتاب میشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زندگی فرصت بس کوتاهیست

 تا بدانیم که مرگ  ؛ آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست

مرگ هم حادثه است...مثل افتادن برگ که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک...

 نفس سبزبهاری جاریست

-=-=-=-=-=-=-=-=

غضنٿر داشته تو صندق صدقه سنگ میداخته ازش می پرسن : چرا سنگ میدازی؟ میگه: کمک به فلسطین

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو سوار هواپیما بوده، میهماندار میگه: لطفا کمربندها رو ببندید. یارو میگه: مال من کش داره، باز هم ببندم؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یه بابایی میخواسته بنده خدا رو اسگل کنه، مبلغ روی چک رو می‌نویسند: «خدا تومان»! فرداش می‌بینه بنده خدا داره گونی گونی از بانک پول میاره بیرون! تحقیق می‌کنن میبینه: رئیس بانک یه یارو بوده!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگر سه شرط زیر انجام شود، بازی ورق آزاد می‌شود: شاه با یه چیز دیگه عوض بشه، بی‌بی با حجاب بشه، سربازها همه بچه مثبت بشن

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یک روز یه غضنٿر کدو تنبل می خره می فرستش کلاس تقویتی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به یکی میگن صورتی چه رنگیه؟ میگه قرمز یواش

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

توانابودهرکه دانابود نیست دکتری که خطش خوانابود

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به یه غضنٿر میگن با غم جمله بساز میگه الاغم

-=-=-=-=-=-=-=-=-

اس ام اس های عاشقانه

دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نیست، مهم آن است آنهایی را که ما را دوست ندارند، دوست بداریم

************************************

من یاد گرفتم ، که سالها طول میکشه که بین آدمها اعتماد بوجود بیاد ولی فقط یکمی سو ظن (نه دلیل) کافیه که همشو از بین ببره

************************************

معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم :یک بخش اما ازوقتی تورا شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه :1 عطش دیدن تو:2 شوق با توبودن :3 واندوه بی تو بود

************************************

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی اونا رو واسه ات بخونه

************************************

من عشق را در تو تو را در دل دل را موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

************************************

بی تو امشب باز یک گوشه نشستم در خیالم آمدم پیش تو و گفتم که خستم از همه چیز و همه کس به تو گفتم های های گریه کردم زار زار ناله کردم گفتم اینجا غصه دارم هیچکس را هم ندارم از همه چیز و همه کس من گسستم با همین دستهای بستم مثل اینکه کودک هستم از تو پرسیدم تو میدانی که هستم؟ تو به من خندیدی و گفتی که باز هم در این دنیای زیبا چشم بر خوبیها بستم
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالاست

************************************

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم.

************************************

در این دنیا کسی عاشق نمی مونه اخه هیچ کس از اون چیزی نمی دونه همه می خوان بگن که عاشق هستن ولی انگار همه دنیا پرستن کسی که عاشقه دنیا نداره اخه دل که با اون کاری نداره!!

************************************

مهم این نیست که تو اَد لیست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اینه که تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه که با هم آن بشیم، باهم آرشیو زندگی رو دوره کنیم و با هم آف بشیم. امّا باید یادمون باشه پسورد دوستیمون رو جوری بسازیم که کسی نتونه هکمون کنه

************************************

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

************************************

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت.....گرفتی؟حالا اونی که تو دستته.همونو به صد تا دنیا نمیدم

************************************

کسی در باد می خواند تو را تا اوج می خواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم د لم تنگ است و بی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

************************************

دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نیست، مهم آن است آنهایی را که ما را دوست ندارند، دوست بداریم

************************************

من یاد گرفتم ، که سالها طول میکشه که بین آدمها اعتماد بوجود بیاد ولی فقط یکمی سو ظن (نه دلیل) کافیه که همشو از بین ببره

************************************

معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم :یک بخش اما ازوقتی تورا شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه :1 عطش دیدن تو:2 شوق با توبودن :3 واندوه بی تو بود

************************************

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی اونا رو واسه ات بخونه

************************************

من عشق را در تو تو را در دل دل را موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

************************************

بی تو امشب باز یک گوشه نشستم در خیالم آمدم پیش تو و گفتم که خستم از همه چیز و همه کس به تو گفتم های های گریه کردم زار زار ناله کردم گفتم اینجا غصه دارم هیچکس را هم ندارم از همه چیز و همه کس من گسستم با همین دستهای بستم مثل اینکه کودک هستم از تو پرسیدم تو میدانی که هستم؟ تو به من خندیدی و گفتی که باز هم در این دنیای زیبا چشم بر خوبیها بستم
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالاست

************************************

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم.

************************************

در این دنیا کسی عاشق نمی مونه اخه هیچ کس از اون چیزی نمی دونه همه می خوان بگن که عاشق هستن ولی انگار همه دنیا پرستن کسی که عاشقه دنیا نداره اخه دل که با اون کاری نداره!!

************************************

مهم این نیست که تو اَد لیست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اینه که تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه که با هم آن بشیم، باهم آرشیو زندگی رو دوره کنیم و با هم آف بشیم. امّا باید یادمون باشه پسورد دوستیمون رو جوری بسازیم که کسی نتونه هکمون کنه

************************************

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

************************************

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت.....گرفتی؟حالا اونی که تو دستته.همونو به صد تا دنیا نمیدم

************************************

کسی در باد می خواند تو را تا اوج می خواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم د لم تنگ است و بی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

************************************
 

1-هر چندتا تو منو دوست داری من یه دونه بیشتر دوست دارم میدونی اینجوری خوبیش اینه که حتی اگه منو دوست نداشته باشی باز من یه دونه دوست دارم

************************************

2-گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک ها قسمت کنم تا به گوش تو برسانند. می گفتی قاصدکها گوش شنوا دارند غم هایت را در گوششان زمزمه کن و به باد بسپار . من اکنون صاحب دشتی قاصدکم. اما مگر تو نمی دانستی قاصدکهای خیس از اشک می میرند؟

************************************

فرشته ای از سنگ پرسید : چرا مانند خاک از خدا نمی خواهی که از تو انسان بسازد ؟ سنگ تبسمی کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنین خواسته ای باشم

************************************

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ... تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست .. . تنهایی را دوست دارم زیرا.... در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد

************************************

شاید یه کسی شب ها برای اینکه خواب تورو ببینه به خدا التماس می کنه شاید یه کسی به محض دیدن تو دستش یخ می زنه و تپش قلبش مرتب بیشتر میشه مطمئن باش یه کسی شب ها به خاطر تو توی دریای اشک می خوابه ولی تو اون رو نمی شناسی

************************************

از غصه این درد ندانم چه کنم یا هست پناهی و ندانم چه کنم؟ وز دل بیمارم هر دم تا ز سحر ز شوق روی بی تابت چه کنم؟ چشم من شرم باد ، ز تو نظری با دل عشاق خویش ز دوریت چه کنم ؟ گرچه وصال آغازگر رویای ما بود با مرگت زین سر آغاز چه کنم ؟

************************************

هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی‌توانی او را ببخشی بدان که اشکال از کوچکی روح توست، نه از بزرگی گناه او

************************************

رسول خدا(ص): کسی که حاجت برادر مومن خود را برآورده سازد ، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانیده باشد)

************************************

میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت ؟ جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری من همه جا باهاتم . تو تنها نیستی . توکوله بارت عشق میزارم که بگذری، قلب میزارم که جا بدی، اشک میدم که همراهیت کنه، ومرگ که بدونی برمیگردی پیشم

************************************

آسمون به ماه میگه: عشق یعنی چی؟ ماه میگه: یعنی اومدن دوباره‌ی تو...، ماه میگه؟ تو بگو عشق یعنی چی؟ آسمون میگه : انتظار دیدن تو

************************************

زندگی سخت نیست ما سختش میکنیم عشق قشنگ نیست ما قشنگش میکنیم دل ما تنگ نیست ما تنگش میکنیم دل هیچکس سنگ نیست ما سنگش میکنیم

************************************

آخر یه روز پرینت قلبم رو می گیرم تا باورت بشه که با هر نفسم صد بار می گم دوستت دارم-=-=-=-=-=-=-=-

دسته ها : sms
سه شنبه دوم 4 1388

آقای میرحسین داد سخن بر آورده اید که رسانه ها و مطبوعات باید از آزادی برخوردار باشند حال که اگر در بطن و واقعیت امر جستجو کنیم در خواهیم یافت که در دولت وقت شما اموری خلاف آزادی مشروع مطبوعاتی به تحقق پیوسته . مثبت مدعای ما سخنان آقای توکلی نماینده ی مجلس شورای اسلامی است ایشان که در دوره ی میر حسین موسوی در بطن امور قرار داشتند نسبت به عملکرد دولت موسوی میگویند:گزارش  اقتصادی سال 1363که دولت موظف است هرسال منتشر کند، با تاخیر منتشر شد. این گزارش طبق قانون برنامه و بودجه باید شهریور سال بعد منتشر می‌شد. این گزارش در سه جلد منتشر شد و ابتدای آن هم مستند قانونی انتشار را ذکر کرده بود. این گزارش خلاصه‌ای داشت که من آن خلاصه را پسندیدم زیرا نقد دولت می‌کرد. البته در برخی جاها ظالمانه بود. من این گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ می‌کردم و آنجا را که ظالمانه تشخیص می‌دادم از نظام و دولت دفاع می‌کردم. انتشار این مقالات بقدری برای دولت تلخ آمد که آقای موسوی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعتراض کرد که اسناد محرمانه منتشر می‌کنند، در زمان جنگ به دشمن گرا می‌دهند. این درحالی بود که ما فقط گزارش اقتصادی سال را منتشر کردیم گزارشی که محرمانه نبود و طبق قانون باید برای اطلاع عموم منتشر می شد. الان من وقتی یاد آن روزها می افتم و شعارهای اخیر درباره گردش آزاد اطلاعات را می بینم، به خودم می گویم ان شا الله آقای موسوی واقعا از درون متحول شده باشند و این حرفهای قشنگ فقط شعار انتخاباتی نباشد چرا که این شعارها با عملکردشان خیلی سازگار نیست. در سال 62 وقتی برخی از اعضاء دولت یعنی بنده ، آقای عسگراولادی ، آقای پرورش ، آقای ناطق نوری ، آقای ولایتی، آقای مرتضی نبوی و آقای رفیقدوست با رویه‌های دولت سالارانه و سوسیالیستی برخی وزرا مخالفت ‌کردیم و متوجه شدیم که آقای موسوی در عمل از آن رویه‌ها و افکار انحرافی حمایت می‌کنند، بعد از چندین بار بحث و مذاکره ، من و آقای عسگراولادی که از مسوولان اقتصادی کابینه بودیم تصمیم گرفتیم خودمان استعفا دهیم تا تیم اقتصادی کابینه دچار دو دستگی نشود. قرار شد آقایان ناطق و پرورش بمانند و به دولت کمک کنند بعد از اینکه ما 2 نفر استعفایمان را تقدیم کردیم متوجه شدیم آقای موسوی ، آقایان مرتضی نبوی و ناطق نوری را به شکلی ناگهانی و غیرمحترمانه از کابینه اخراج کردند. دلیل اخراج آنها صرفا این بود که آنها به رویه‌ها و تصمیم‌های دولت سالارانه تیم‌ اقتصادی آقای موسوی اعتراض داشتند. در کابینه دوم نیز آقای پرورش و آقای رفیقدوست را معرفی نکردند. این قبیل برخوردهای آقای موسوی با جمله‌ای که از قول ایشان نقل کردید چندان سازگار نیست. ذکر گفته های سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز دراین  اثنا خالی از لطف نیست : موسوی در حالی نخست وزیر شد که تقریبا هیچگونه تغییری در کابینه وی نسبت به کابینه شهید باهنر دیده نمی‌شد و در واقع می‌توان گفت که کابینه موسوی ابتکار خودش نبود بلکه همان کابینه کوتاه مدت شهید باهنر و البته آیت الله مهدوی کنی بود.
سید مرتضی نبوی ادامه داد: زمانی که ما در دولت موسوی وزیر حضور داشتیم، به همراه چند نفر از دیگر وزرا با سیاست‌های اقتصادی دولت مخالف بودیم و این اختلافات در زمانی شدت گرفت و در نهایت منجر به این شد که موسوی در دور دوم نخست وزیری خود به جز ولایتی و عسگر اولادی بقیه وزرا را تغییر بدهد.اقای میرحسین شما در بیانات و گفته های خود از اندیشه و راه امام خمینی سخن راندید حال که  بدون اینکه امام را در جریان استعفا خود بگذارید، استعفا دادید  و برای اولین بار استعفای شما را در روزنامه جمهوری اسلامی که منتسب به خود وی بود، دیدیم و حتی چند روز پس از این استعفا، معلوم نبود که موسوی کجاست، لذا امام موسوی را فراخوانده و با لحنی وی را خطاب کردند که باید استعفای خود را پس بگیرید که بقیه ماجرا را می‌توان در صحیفه حضرت امام دید.اقای موسوی شما عملکرد خود را در دوران نخست وزیریتان بازنگری کنید .دور اول نخست وزیری شما آنقدر فجایع به وجود آورد(خطبه های هاشمی رفسنجانی :در دوران میر حسین تورم وضعیت بد اقتصادی فقر و ...) که در دور دوم رئیس جمهوری وقت نمی خواستند که موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس اعلام کنند رئیس جمهور وقت  از امام درخواست کردند که به ایشان حکم کنند تا موسوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند  تا در این صورت حجت نیز بر او  تمام شود، چرا که رئیس جمهور وقت میگفتند : بنده حجت شرعی برای معرفی میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر ندارم. لذا این موضوع را را با امام (ره) مطرح کردند .از اظهار نظر امام (ره) اطلاع یافتند امام فرموده‌ بودند  به عنوان یک شهروند موافق هستم.  آنچه مسلم است ایشان موافقت خودشان را تنها در قالب یک شهروند بیان کردند اما در قالب رهبر انقلاب موافقت خودشان را در این باب تصریح نکردند .شما از بی قانونی  بودن دولت نهم سخن میگویید در حالی که مرتضی نبوی(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و احمد توکلی(نماینده ی مجلس) را صرفا به این خاطر که لایحه ی بودجه را برخلاف رغبت شما محرمانه به مجلس ندادند و در روزنامه ی رسالت منتشر کردند به دادگاه فراخواندید با در نظر گرفتن این مهم (این اقدام که لایحه بودجه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود) مغایر با قانون بود.اقای میر حسین موسوی شما از تورم 25 در صدی دوات نهم میگویید حال که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه سال‌های 68، 69 و 70 به ارزیابی و نقد عملکرد شما پرداخته تعجب نکنید انان که امروز داعیه دار بر حق شما شده اند روزی از منتقدان سرسخت و برحق شما بوده اند آری هاشمی خطاب به شما میگوید من یک بار در جلسه‌ای گفتم ما الان پانصد میلیارد تومان طرح نیمه کاره داریم می‌دانید پانصد میلیارد تومان تقریباً 8 برابر بودجه امسال ماست که اینها همه در این برنامه باید تکمیل شود. ماندن اینها خیانت است همانطور که ماندن آنها باعث خسارت شده است. سال به سال گران‌تر می‌شوند تورم مال اینهاست اصل تورم را شما اینجا ببینید که ما اینقدر سرمایه‌گذاری بدون نتیجه کردیم. این تنها بخش ناچیزی است اگر استقراض چمد ملیونی شما را هم از بانک مرکزی به ان اضافه کنیم عمق فاجعه را بهتر میتوان جستجو کرد .اقای میرحسین ان جا که داد سخن گشودید و از لطمات و خسارت های وارده به اقتصاد کشور به دلیل بی برنامگی سخن گفتید به یاد اقتصاد دولت شما فتادیم ان جا که هاشمی رفسنجانی اقتصاد را ملقب به مریض بودن کرد .اقتصاد مریض متعاقبا  و به مراتب تبعاتی چون فقر را به دنبال خواهد داشت .اقای میرحسین از تورم 25 درصدی سخن میگویید و امار فقر میدهید حال که دوست و یار غمخوار شما هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه ی خود در سال 69 از فقر مضاعف در دولت شما سخن گفتند : سهم سرانه ما از تولید در سال 67، 23 هزار ریال بود که در اوج خوبی آن نزدیک به 40 هزار تومان بوده است، یعنی 53 درصد ما داشتیم و هر ایرانی در این دوران 50 درصد فقیر شده بود. فقر واقعی یعنی این و بقیه چیزها را آدم نمی‌فهمد. حالا خانه‌اش، فرشش، غذایش چطوری است، اینها را هر کسی می‌تواند در معیارهای اقتصادی تحمل کند و مسائل خاص خودش را دارد. اما فقر واقعی در اقتصاد کشور یعنی کم شدن تولید سرانه و ما دچار این مصیبت شده بودیم یعنی جامعه ایرانی را وقتی محاسبه کردیم درآمد هر فردش در مجموع تولیدات کشور تقریباً نزدیک 50 درصد کم شده بود که این فقر را خیال می‌کنیم که با فشارها و تقسیم‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و امثال اینها بتوانیم جبران کنیم که فقر جبران نمی‌شود. اگر دولت موفق باشد فقر را می‌تواند به صورت صحیح بین افراد تقسیم کند. اگر نظام توزیع درست باشد، هنرش این است که این فقر را تقسیم کند و همه کم بخورند، کم بپوشند که ما این کار را نتوانستیم انجام دهیم. شما در زمان جنگ دیدید که یک عده ماندند و نه در جنگ شرکت کردند و رفتند در بازار سیاه و از این چند نرخی‌ها استفاده کردند و آنها هم این فقر را نسبت به طبقه مستضعف قوی‌تر کردند. بنابراین طبقه مستضعف ما فقر مضاعف داشت.با این وجود  تورم 25 درصد دوات در مقابل نرخ تورم سال 66  که 7/27 درصد بوده و در سال 67،  که 89/28 درصد بوده رقم کلانی نیست اقای میرحسین این ها درد نامه هایی است که با سکوت 20 ساله ی شما در مقابل انحرافات بزرگی مثل روند لیبرال سرمایه‌داری و مفاسد اقتصادی دوران کارگزاران ، ماجرای شهردار تهران، ماجرای شهرام جزایری و پول گرفتن نمایندگان از وی، ماجرای 18 تیر ، تحصن برخی نمایندگان در مجلس علیه قانون اساسی، قتل‌های زنجیره‌ای، خصوصی‌سازی‌های آلوده دهه 70 و نظایر آن قابل دفاع نیست.

 لینک مرتبط:جزییات تازه از حلقه بسته مدیریتی در دولت موسوی و برخورد با تنها روزنامه منتقد

دسته ها : انتخابات
دوشنبه اول 4 1388

قابل توجه !

هشدار تیم رصد سایبری سپاه به آشوبگران مجازی

گروه رصد شایبری سپاه جهت پاکسازی فضای اینترنت از مسائل ایجاد اغتشاش و آشوب و همچنین نشر اکاذیب و شناسایی افرادی که علیه نظام و امنیت در وبلاگها و سایت های خود اگدام(!!) به توزیع و نشر مطالب میکنند و همچنین بر خورد با عوامل اغتشاشگر ، در نامه ای به آقای دکتر احمدی نژاد اعلام امادگی کامل کردند.


 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شجاع و دلاور ایران ، متاسفانه جریانات منحرف از اصول و ارزشهای انقلاب که در طول چند سال گذشته در پشت سر همه اغتشاشات در کشور حضور داشته اند بر اساس مستندات بدست آمده پیش از انتخابات در صدد ایجاد بحران در کشور بوده و اغتشاشات این روزها که موجب تعدی ارازل و اوباش به جان ومال و ناموس مردم شده است ، نتیجه برنامه ریزی و طراحی یک سناریوی از پیش طراحی شده از طرف آنهاست.

 

بحث انتخابات و میزان رای و فرد برنده تنها یک بهانه برای ایجاد ناامنی و اغتشاش بوده است و در همین رابطه مرکز بررسی جرایم سازمان یافته با بررسی دقیق فضای سایبر کشور به موارد متعددی از سایتهای خبری منحرف برخورده که با تغییر رویکرد و ایجاد سایتها و وبلاگهای متعدد به تشویش اذهان عمومی ، تبلیغ اغتشاشگری و ایجاد آشوبهای خیابانی پرداخته و با دروغها و تهمت های ساختگی و سازماندهی کردن شورشها به اقدامات غیر قانونی خود در زمینه تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی دامن می زنند.

 

این مراکز سازمان یافته که با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی(رادیو زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی و ...)همانند فعالیت های مخرب خود در شبکه های مضلین مورد حمایت واقع می شوند بیانگر کینه توزی و حرکت بی انصافانه و ضد مردمی رسانه های غربی و در یک کلام دشمنی با ملت ایران می باشد.

 

فرزندان شما در این مرکز با شناخت کامل عوامل اصلی این شبکه های اینترنتی مخرب به زودی تمام مستندات لازم را به سمع و نظر مردم عزیز ایران رسانده و به کسانی که در فضای سایبر نسبت به تبلیغ آشوبگری و تهدید مردم و شایعه پراکنی اقدام می نمایند هشدار داده که اقدامات قانونی ما می تواند برای آنها بسیار سنگین باشد و از آنها می خواهیم نسبت به حذف محتویات مطالب اینچنینی اقدام نمایند.

مطمئنا خون جوانان این مرز و بوم که در اغتشاشات اخیر توسط ارازل و اوباش به شهادت رسیده اند این مرکز را در برخورد قاطع و قانونی مصمم تر می نماید.

 

 

مرکز جرائم سازمان یافته

 

                                                                  
__________________________________

 


 


موسوی آیا به راستی تو سیدی؟! آیا به راستی تو خود را فرزند پیامبر می دانی؟!!تو که شال سبز به گردن انداختی و گفتی فرزند زهرایم و راهم راه حسین (ع) است، هنوز آتش خیانتت به اوج نرسیده بود که منکر شهادت حضرت(س) شدی. گفتی میخواهی ایران را سبز کنی؟! شعارت را هم گفتی یک یا حسین تا .... و حال ببین حامیان کشته و مرده ات چه میکنند و ببین پارچه ای را که نام مبارک زهرا بر آنن نگاشته شده و کنار آتش خود نمایی میکند بار دیگر با دشمنان زهرا (س) را به ما بشناساند که چه بسیار شنیده ام که قاتلان حضرت زهرا در صورت اصحاب و نزدیکان پیامبر بودند و لی با تنها دختر پیامبر چه کردند؟!!
چه زیبا برات گفت ان شاعر شیرین کلام که
سیدی تنها به رنگ سبز نیست
هیچ دانی مادر سادات کیست؟!
دسته ها : انتخابات
دوشنبه اول 4 1388
تاریخ تکرار میشود!

میر حسین موسوی:نتایجی که برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد بهت‌آور است؛ مردمی که در صف‌های طولانی اخذ رای شاهد ترکیب آرا بودند و خود می‌‌دانند که به چه کسی رای داده‌‌اند با حیرت تمام به شعبده‌‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما نگاه می‌کنند. آنان اینک بیش از همیشه به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده است. اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می‌‌دهم که تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد.

امام خمینی: من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاین مزخرفات، به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون ، برگردید به قرآن کریم ،‌ بهانه درست نکنید که اسباب این بشود که شما همه به انزوا کشیده بشوید. من به بسیاری از شما علاقه دارم و میل دارم که همه به قانون عمل کنند و همه در جای خود باشند و چنانچه این‌طور نباشد،‌ مسئله طور دیگر خواهد شد. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

میر حسین:به مسوولان توصیه می‌‌کنم بیش از آن که دیر شود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زداست. آنان بیش از هر کس دیگر از این حقیقت باخبرند که در این کشور انقلابی بزرگ و اسلامی صورت گرفته است. کم‌ترین پیام انقلاب ما این است که مردم آگاهند و در برابر کسانی که با تقلب روی کار بیایند تمکین نخواهند کرد

امام خمینی:نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری!قانون تو را قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادن به اینها ، مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادن به قانون اساسی. مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم ،‌من مجلس را قبول ندارم ، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان است که همه باید بپذیریم. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 378)

تعدادی از اغتشاش گران در حوالی خیابان آزادی به سوی مهد کودک "آوای باران " تیراندازی کردند که بر اثر آن مادر و دختری که پشت درب ساختمان مهدکودک بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

امام خمینی:اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها برضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند،‌ این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام قدم به قدم پیش می‌رود،‌ این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود انسان،‌این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می‌کند. اگر قانون در یک کشوری عمل نشود

کروبی: نتایج اعلام شده برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چنان مضحک و شگفت است که در بیان و بیانیه نمی آید و باید فکر دیگری کرد . این شیوه رای گیری و شمارش آرا یادآور شمارش آرا مرحوم مدرس است

امام خمینی: کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها. اگر همه این آقایان که ادعای این را می‌کنند که ما طرفدار قوانین هستیم ، این‌ها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رای من هم بود من خاضع‌ ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید.
(صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

میر حسین: اینجانب امروز طی نامه‌ای تقاضای خودرا مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارایه کردم و این کار را تنها راه حل برای بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت می‌دانم. ما از مسوولان درخواست کرده‌ایم که مجوز برگزاری یک راهپیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشوربه ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا کنند.

امام خمینی: قانون معنایش این است که{ همه} چیزها {را} به حسب قانون اسلامی ، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است ، همه را ،‌وظیفه‌اشان را قانون معین کرده‌. بعد از این که قانون وظیفه را معین کرد ، هر کس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند ، این همان وظیفه ای است که برای ابرقدرتها باید انجام بدهد این آدم انجام داده،‌ ولو خودش نمی فهمد، اگر بفهمد که دیگر مصیبت بالاتر است،‌لکن خودشان ملتفت نیستند.
(صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

دسته ها : انتخابات
دوشنبه اول 4 1388
X